?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> U塑复合?生厂家,加工,h) - 辉县市宇昊塑业有限公?/title> <meta name="Keywords" content="U塑复合? /> <meta name="Description" content="Z详细介绍U塑复合袋品内?包括U塑复合袋的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有纸塑复合袋新闻以及最新的市场U塑复合袋h?咨询电话:175-1677-6838" /> <link type="text/css" href="/template/yuhao/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/yuhao/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/yuhao/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/yuhao/js/foucsbox.js"></script> <script src="/template/yuhao/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> 辉县市宇昊塑业有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">三复合袋</a>?a href="/supply/">~织?/a>?a href="/news/">方底阀口袋</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="topNavSe fr"> <p><i></i>175-1677-6838</p> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.soielisse.com" title="~织袋厂? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20210521053818.jpg" alt="~织袋厂? /></a> </div> <div class="fr tell"> <span>咨询热线</span> <p>175-1677-6838</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.soielisse.com/" class="cur" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="核心优势">核心优势</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/about6.html" rel="nofollow" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=530; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20210508041331.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180310035147.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180312083809.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">热门搜烦Q?/span> <a rel="nofollow"href="http://www.soielisse.com" title="三复合袋">三复合袋</a> <a rel="nofollow"href="http://www.soielisse.com/supply/" title="~织袋厂?>~织袋厂?/a> <a rel="nofollow"href="http://www.soielisse.com/news/" title="化工?>化工?/a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/yuhao/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>产品中心<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://www.soielisse.com/fkd/" target="" title="阀口袋">阀口袋</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.soielisse.com/qzd/" target="" title="全纸?>全纸?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.soielisse.com/sfgd/" target="" title="复合?>复合?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.soielisse.com/bzd7/" target="" title="~织?>~织?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.soielisse.com/bzd/" target="" title="包装?>包装?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.soielisse.com/dd/" target="" title="吨袋">吨袋</a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>王经理:175-1677-6838</p> <p>郭经理:150-3660-0175</p> <p>电话Q?75-1677-6838</p> <p>|址Q?a href="http://www.soielisse.com" rel="nofollow" title="|址">www.soielisse.com</a> </p> <p>地址Q河南省C.辉县市城东工业区</p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>产品详情<span>/辉县市宇昊塑业有限公?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/sfgd/">复合?/a> > <a href="/supply/26.html">U塑复合?/a> </div> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <div class="pro_left"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32434/201810191753403283243418460.jpg?path=www.soielisse.com/uploads/cp/201810191753403283243418460.jpg" alt="U塑复合? onload="javascript:DrawImage(this,400,400,0,0);" /> </div> <div class="pro_right"> <h1><p>产品名称Q纸塑复合袋</p></h1> <p>产品型号Q?/p> <p>产品介:</p> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="con fs14"> <p><p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <a href="http://www.soielisse.com/supply/26.html" target="_blank">U塑复合?/a>现在已经应用在很多方面了Q比如生zd和工业中Q甚臛_船舶业方面也有应用,那么它应该如何应用在昄生活中呢Q?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> 首先说下U塑<a href="http://www.soielisse.com/sfgd/" target="_blank">复合?/a>的优势:与其他纸塑袋相比Q纸塑复合袋h一些优良的Ҏ,因ؓ其具有良好的l缘性,所以更加容易成型。ƈ且质地比较轻Q更Ҏ加工Q用v来更加方便,它还有比其他U袋的柔韧性和高度的强韧性,所以有很多的用h倹{?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> U塑复合在可q泛应用于水泥、化工、饲料、肥料等行业Q能够承受一定的冲击力;可用于旅怸中比如时帐遮阳伞、旅行包{?</p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> 我们生的纸塑复合袋?a href="http://www.soielisse.com/bzd/" target="_blank">包装?/a>Q如果您有需要,Ƣ迎合作愉快?</p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="http://www.soielisse.com/supply/27.html" title="化工原料包装?>化工原料包装?/a></p> <p>下一条:<a href="http://www.soielisse.com/supply/25.html" title="彩印U塑复合包装?>彩印U塑复合包装?/a></p> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%a4%8d%e5%90%88%e8%a2%8b'>复合?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%ba%b8%e5%a1%91%e5%a4%8d%e5%90%88%e8%a2%8b%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>U塑复合袋h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%ba%b8%e5%a1%91%e5%a4%8d%e5%90%88%e8%a2%8b%e6%89%b9%e5%8f%91'>U塑复合袋批?/a>, </div> <div class="tag"> 来源Q?a href='http://www.soielisse.com/supply/26.html'>http://www.soielisse.com/supply/26.html</a> </div> <div class="tag"> 发布旉Q?018-10-19 0:00:00 </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://www.soielisse.com/news/375.html" rel="nofollow" title="U塑复合袋包装后非常观、大?>U塑复合袋包装后非常观、大?/a><span>2021-09-16</span></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/news/372.html" rel="nofollow" title="三复合袋制作的工艺特Ҏ什么您了解吗?">三复合袋制作的工艺特Ҏ什么您了解吗?</a><span>2021-09-07</span></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/news/369.html" rel="nofollow" title="U塑复合袋在出厂前会l过哪些呢Q?>U塑复合袋在出厂前会l过哪些呢Q?/a><span>2021-08-26</span></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/news/366.html" rel="nofollow" title="三复合袋会对环境产生负面作用吗?">三复合袋会对环境产生负面作用吗?</a><span>2021-08-17</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="prod"> <div class="ipro" style="margin-left: -20px; width:900px;"> <div> <h3><a href="http://www.soielisse.com/supply/26.html" target="" title="U塑复合? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32434/201810191753403283243418460.jpg?path=www.soielisse.com/uploads/cp/201810191753403283243418460.jpg" alt="U塑复合? width="280" height="280" onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.soielisse.com/supply/26.html" target="" title="U塑复合? rel="nofollow">U塑复合?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.soielisse.com/supply/23.html" target="" title="牛皮U塑复合? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32434/201810191750514073243496857.jpg?path=www.soielisse.com/uploads/cp/201810191750514073243496857.jpg" alt="牛皮U塑复合? width="280" height="280" onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.soielisse.com/supply/23.html" target="" title="牛皮U塑复合? rel="nofollow">牛皮U塑复合?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.soielisse.com/supply/22.html" target="" title="三合一包装? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32434/201810191750304233243488287.jpg?path=www.soielisse.com/uploads/cp/201810191750304233243488287.jpg" alt="三合一包装? width="280" height="280" onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.soielisse.com/supply/22.html" target="" title="三合一包装? rel="nofollow">三合一包装?/a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <html> <head></head> <body> <div class="clear" style="height:40px;"></div> <div class="foot"> <div class="foot-con"> <div class="foo-cont"> <p class="name">联系我们</p> <p class="not">如果有Q何问题请联系我们Q我们将快联系您!</p> <div class="cont-fcon"> 地址Q河南省C.辉县市城东工业区 <br /> 电话Q?75-1677-6838 </div> <p class="tel">175-1677-6838</p> </div> <div class="foo-right"> <div class="footlink"> <b class="name">底部信息Q?/b> <div class="linka"> 化工袋哪家好Q供应订做多钱Q编l袋厂家怎么P诚信公司以批发h格大量现货提供阀口袋、三复合袋、全UR口袋、涂料复合袋{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?| <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?fe7a70ac60b76dec7b3968d130e4339a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a rel="nofollow" href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=fe7a70ac60b76dec7b3968d130e4339a" title="癑ֺl计" target="_blank">癑ֺl计</a> | <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273093241'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273093241%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-02-28/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> | <a href="http://www.soielisse.com/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> </br> 热门城市Q? </div> </div> <div class="foot-left"> <div class="left"> 版权所有:辉县市宇昊塑业有限公? </div> <div class="right"> <a >技术支持:中企电子商务</a> 备案~号Q? <a title=" 豫ICP?8009148?5" target="_blank"> 豫ICP?8009148?5</a> </div> </div> </div> <div class="ewm"><img src="/template/yuhao/images/ewm.png" alt="二维?/> </div> </div> </div> <div class="footnav"> <ul> <li><a href="http://www.soielisse.com/" rel="nofollow" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/" rel="nofollow" title="走进我们">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="核心优势">核心优势</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/about/about6.html" rel="nofollow" title="生讑֤">生讑֤</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="/rss.xml" title="XML">XML</a></li> <li><a href="http://www.soielisse.com/4g" title="手机|站">手机|站</a></li> </ul> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?9e6148a955300d431146b53a3e4ef16f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96904" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="https://xunpan.tydcms.com/images/kefu.js" charset="UTF-8"></script> <a href="http://www.soielisse.com/">ʮ츾ѹۿ-avվ߿Ʒ-ɫƵվѿ-AVҹƬ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </body> </html>